Als je een lening aanvraagt, hoe kom je er dan achter aan welke voorwaarden de geldverstrekker volgens de wet moet voldoen?


Alle verstrekkers van geldleningen, ook de eventuele tussenpersonen of kredietbemiddelaars moeten bij het verstrekken van een offerte ongevraagd en gratis een prospectus geven of toezenden. In die prospectus moeten onder meer voorbeelden staan waaruit duidelijk wordt wat je betalingsverplichtingen zijn. Ook moeten de voorwaarden vermeld worden die de geldverstrekker zal gebruiken om je aanvraag to beoordelen, en dat er een onderzoek naar je kredietwaardigheid wordt ingesteld. Als je een lening krijgt, heb je recht op een kopie van de leenovereenkomst. Deze overeenkomst moet aan een aantal vereisten voldoen. Ze moet een omschrijving van het soort krediet (persoonlijke lening, huurkoop, doorlopend krediet), de kredietsom in cijfers en letters, het totaalbedrag van de verschuldigde rente bij een persoonlijke lening, het effectieve rentepercentage op jaarbasis en een regeling voor vervroegde aflossing bevatten.
Heb je een lening gesloten met een zekerheid dat wil zeggen dat het gekochte produkt als onderpand voor de lening dient, dan moet het produkt ook in het contract worden opgenomen.