Als je een klacht hebt over een geldverstrekkende instantie, bij wie kun je die dan indienen?


In de Wet op het Consumentenkrediet is het begrip `goed kredietgeverschap’ opgenomen. Dat begrip sluit aan bij de erecode die de overkoepelende Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) voor haar leden heeft opgesteld. `Goed kredietgeverschap’ houdt onder meer in dat kredietgevers met mogen discrimineren, dat zij begrip moeten tonen voor consumenten met betalingsmoeilijkheden en dat zij moeten meewerken aan een schuldregeling of een schuldsanering die door een betrouwbare instelling, een Gemeentelijke Kredietbank bijvoorbeeld is opgesteld. Het begrip `goed kredietgeverschap’ en de erecode van de VFN zijn criteria voor eventuele consumentenklachten. De Commissie van Toezicht van de VFN doet uitspraak over je klacht en kan je zelfs een schadevergoeding toewijzen. Tot voor kort ontbrak die mogelijkheid. Het adres van VFN isPostbus 19870, 1000 GW Amsterdam.Het telefoonnummer is 020-6246006. Als een kredietverstrekker of kredietbemiddelaar zich niet aan de voorschriften van de Wet op het Consumentenkrediet houdt, kun je een klacht indienen bij het ministerie van Economische Zaken, Directie Consumenten en Marktbeleid, Postbus 20101, 2500 EC Den Haag, telefoon 070-3796718.Daar kun je ook meer informatie inwinnen over de nieuwe wet. Het ministerie houdt toezicht op de kredietverstrekkers. Gaat een kredietverstrekker herhaaldelijk ernstig over de schreef, dan kan het ministerie diens vergunning intrekken.