Als de betalingsachterstand erg is opgelopen, is er dan een instantie waarbij je kunt aankloppen om hulp?


Als je er niet meer uitkomt, kun je het best naar de gemeentelijke kredietbank stappen en je problemen aan de deskundigen daar voorleggen. De gemeentelijke kredietbanken houden zich direct bezig met de problemen die kunnen ontstaan na het lenen van geld. Zij kunnen helpen je financiële situatie weer gezond te maken. De kredietbank zal samen met jou je inkomsten, uitgaven en schulden doornemen. Als de bank van mening is dat je best zelf in staat bent om uit de problemen te komen, zullen ze je alleen bijstaan met adviezen.Is de bank van mening dat je er niet meer op eigen kracht uit komt, dan kunnen ze ook door schuldbemiddeling helpen. Bij schuldbemiddeling overlegt de kredietbank met de schuldeisers en probeert tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is. Daarbij levert de bank zelf geen krediet, maar probeert een haalbare afbetalingsregeling te organiseren.Op basis van je inkomsten en uitgaven wordt vastgesteld hoeveel je maandelijks kunt afbetalen. Meestal wordt ernaar gestreefd om de meeste schulden binnen 36 maanden terug te betalen.