Aflossingvrije hypotheek?


Het is ook mogelijk een geldbedrag te lenen dat u pas na verloop van tijd hoeft af te lossen, bijvoorbeeld na dertig jaar. U betaalt in dit geval alleen de rente. Terugbetalen gebeurt door de woning te verkopen of
door middel van een nieuwe lening. De meeste banken stellen als maximum een bedrag van vijfenzeventig procent van de executiewaarde van de woning. De rest van de koopsom moet u dus zelf kunnen opbrengen. Het gevaar van de aflossingsvrije hypotheek is dat u bij verkoop beduidend minder terugkrijgt dan u destijds zelf moest neerleggen. Dan blijft u met een schuld zitten. Het is dus maar beter dat de waarde van de woning stijgt. Voordeel is dat het maandbedrag alleen de rente betreft, zonder verdere premies. De maandelijkse lasten zijn daardoor relatief laag. In het nieuwe belastingstelsel blijft de aflossingsvrije hypotheek gehandhaafd. U mag maximaal dertig jaar hypotheekrente aftrekken van uw inkomstenbelasting. Ook de jaren van een eventueel eerder afgeloste hypotheek tellen mee.