Aanvullend ouderdomspensioen?


Ruim negen van de tien werknemers in ons land hebben een pensioenregeling getroffen met de werkgever. Of eigenlijk via de werkgever, want de werkelijke opbouw van het bedrijfspensioen vindt plaats bij:

— Een bedrijfspensioenfonds, waarin de pensioenen binnen dezelfde bedrijfstak zijn geregeld;

— Of een ondernemingspensioenfonds, waarin de pensioenen van alle werknemers van hetzelfde bedrijf (meestal een groot concern) zijn ondergebracht;
— Of een levensverzekeringsmaatschappij.

Uw werkgever betaalt de pensioenuitvoerder een pensioenpremie. Dat bedrag is een vast percentage dat wordt ingehouden op uw salaris. De basis is doorgaans een latere pensioenuitkering ter hoogte van zeventig procent van uw laatst verdiende loon op te bouwen. Dat is de zogeheten eindloonregeling. Een pensioenregeling die is gebaseerd op het gemiddelde salaris tijdens uw gehele dienstverband heet een middelloon- of opbouwregeling. Vaak zit het pensioen tussen deze twee uitersten. Het kan heel goed dat u na uw pensionering zeventig procent van het gemiddelde salaris over de laatste vijfjaar krijgt uitgekeerd. Wie bij het berekenen van het inkomen na pensionering op minder dan zeventig procent uitkomt, heeft een pensioengat. In dat geval is het aan te raden zelf voor aanvulling te zorgen In de zeventig procent van het salaris is de AOW-uitkering inbegrepen. Die ontvangt u sowieso en daar hoeft u dus geen pensioen voor op te bouwen. Zo redeneren de pensioenuitvoerders. Dat betekent dat u in feite minder dan zeventig procent van het salaris moet opbouwen voor uw bedrijfspensioen. Die mindering komt tot uitdrukking in de franchise. Dat is het bedrag dat van uw brutoloon wordt afgetrokken om uw pensioengrondslag te bepalen. De hoogte van de franchise loopt uiteen. Het kan een vast bedrag zijn – doorgaans tussen €7.000 en €15.000 . Het kan ook zijn gebaseerd op het minimumloon. In het nieuwe belastingstelsel is de franchise vastgesteld op circa €10.000.

Een ander uitgangspunt is dat veel mensen hun pensioen tijdens veertig dienstjaren opbouwen. En daar beginnen de moeilijkheden. Wie werkt er nog veertig jaar in dienstverband? En ook nog eens bij dezelfde werkgever? Het komt er natuurlijk op neer dat de hoogte van uw pensioen afhankelijk is van het aantal dienstjaren. Wie minder jaren vol maakt, kan ook minder pensioen opbouwen. Tenzij een relatief hoge premie op het salaris wordt ingehouden.