Aandelen?


Wie aandelen heeft in een onderneming is voor een deel ook eigenaar van die onderneming. U hebt automatisch stemrecht op de aandeelhoudersvergadering. Als aandeelhouder deelt u daarnaast mee in de bedrijfswinst. Uw winstdeel wordt meestal uitgekeerd in de vorm van dividend. Vaak is dat een geldbedrag. Soms krijgt u in plaats van geld nieuwe aandelen uitgekeerd. Dat is het stockdividend.

Aandelen zijn er ook in de vorm van certificaten. Het verschil is dat de certificaathouder wel meedeelt in de winst, maar geen stemrecht hoeft te hebben. Het bedrijf kan daarmee geld binnenhalen, maar geeft daarbij geen zeggenschap uit handen. Dat kan van pas komen bij een eventuele overname. Een bedrijf kan zogeheten preferente aandelen uitgeven. De houder van preferente aandelen heeft meer rechten dan een gewone aandeelhouder. Hij krijgt bijvoorbeeld eerder dividend uitgekeerd

Het dividend dat wordt uitgekeerd op uw aandelen hangt af van de bedrijfsresultaten, de aard van het bedrijf en de koers/winstverhouding. U kunt meestal meer geld verdienen door in aandelen te handelen. Maar zoals gezegd: u loopt daarbij wel het nodige risico. Dat risico hangt af van de onderneming waarvan u aandelen koopt. Bij aandelen in een solide onderneming met een jarenlange traditie is de kans op grote koersschommelingen niet zo groot. Belegt u in een jong bedrijf met een beperkt producten- of dienstenpakket dan is het risico veel groter. Als u overweegt om in aandelen te gaan, is enige economische basiskennis een vereiste. Als particulier is het bovendien vaak lastig om zicht te krijgen op de interne gang van zaken bij beursgenoteerde ondernemingen. Hoe staan ze ervoor? Wat zijn de vooruitzichten? Hoe ontwikkelt de betreffende markt zich? Wat kunnen we van de nieuwe bestuursvoorzitter verwachten? Het zijn stuk voor stuk factoren die de koers van het aandeel bepalen. Het is dan ook zaak voortdurend de beurs- en economiepagina’s in de gaten te houden.