Aan welke voorwaarden moet je voldoen om voor een lening in aanmerking te komen?


Banken of instellingen die leningen verstrekken stellen een aantal uiteenlopende eisen. Bij de bank kom je in principe in aanmerking voor een Persoonlijke lening als je in Nederland woont en over een regelmatig inkomen beschikt. Bovendien moet je meerderjarig zijn en moet je de lening voor je 70e kunnen aflossen. Voor een Doorlopend krediet van de bank gelden deze eisen ook. Voor beide leningen geldt dat je een girorekening moet hebben of moet openen bij de aanvraag van de lening. Omdat bij een Doorlopend krediet en een Persoonlijke lening een overlijdensrisicodekking hoort, moet je een vraag over je gezondheidstoestand beantwoorden. Bij de toekenning van de lening wordt gekeken naar je inkomen, de duurzaamheid van het inkomen, je overige verplichtingen zoals woonlasten en de hoogte van de lening die je hebt aangevraagd. Bovendien mag je bij het afsluiten van een Doorlopend krediet niet ouder zijn dan 59 jaar. Vaak is het aanhouden van een betaalrekening bij de bank die je een lening verstrekt verplicht. Van deze betaalrekening worden de termijnbedragen dan automatisch afgeschreven.
De geldverstrekker informeert altijd bij het Bureau Krediet Registratie of je al leningen hebt lopen en hoe je betalingsgedrag was bij leningen in het verleden.