Wat is een ‘bank van lening’?


Een bank van lening is een pandhuis, ofwel lommerd, ofwel `Ome Jan’. Je kunt er kostbare spulletjes belenen, dat wil zeggen in onderpand geven, waarvoor je gedurende een bepaalde termijn een bedrag kunt lenen. De ene bank van lening accepteert alleen sieraden en zilveren bestek, terwiji een andere soms ook op geluidsapparatuur, bontjassen en dergelijke leningen verstrekt. Tot voor kort waren er maar twee gemeentelijke banken van lening, een in Amsterdam en een in Den Haag. Pandhuizen zijn eigenlijk een overblijfsel uit het verleden, toen een veel groter deel van het publiek dan nu niet voldoende inkomen had voor een normale, redelijk geprijsde kredietvorm. Want pandkrediet kan vooral bij korte looptijden een van de duurste vormen van consumentenkrediet zijn. Toch zijn er veel mensen die, als ze een korte periode van fmanciële schaarste moeten overbruggen, enkele dure zaken uit hun huishouden belenen.

Sinds een aantal jaren zijn er ook particuliere pandhuizen opgezet. Die hebben, anders dan een gemeentelijke bank van lening, geen duidelijke sociale doelstelling. Realiseer je van tevoren wat de rentekosten zijn van deze manier van lenen.